Navštívte nás:
Pavlov Dvor 9, 947 01 Hurbanovo

ReKunst

Zavolajte nám:
+421 905 609 311

Postup montáže

Montáž sa skladá z týchto základnych krokov:

Pred začatím montáže ozdobných fasádnych profilov ReKunst, musíme bezpodmienečne dodržať určité kritériá čo sa týka kontaktných povrchov. Tieto povrchy musia byť suché, rovné, zbavené prachu, nečistôt a uvoľnených častí.

UPOZORNENIE! Ozdobné fasádne profily ReKunst prilepujeme výhradne špeciálnymi lepiacimi stierkami v závislosti od podkladu. Používajú sa dva druhy špeciálnych lepiacich stierok. Na vápenocementovú omietku a na zateplený objekt použijeme lepiacu stierku na cementovej báze špeciálne na lepenie izolačných dosiek. Na zafarbený povrch použijeme špeciálne trvalepružné tmely v kartušiach (tzv. silikóny). Ozdobné fasádne profily natierame výhradne vodou riediteľnými farbami a to akrylátovými, silikátovými alebo silikónovými po použití penetračného náteru. UPOZORNENIE! V žiadnom prípade neodporúčame používať disperzné farby. Pri montáži budeme potrebovať pílku na železo, jemný šmirgľový papier, hladítko a už spomenuté lepiace stierky. Finálna úprava profilov sa prevádza priamo na mieste.

Špalety - Ponúkajú jednoduchý spôsob orámovania Vašich okien, dverí a vchodov. UPOZORNENIE! Špalety sa montujú až po nalepení parapetných profilov. Po nalepení zabránime posunutiu profilu z určeného miesta zafixovaním - pribitím ozdobného fasádneho profilu ReKunst naskrz klincami (120mm). Výrazne to urýchli montáž a zabráni posunutiu profilu z určeného miesta. Porušenie povrchu spôsobené klincami sa zaretušuje pomocou lepiacej stierky po vybratí klincov. Špalety sa vyrábajú v štandardných dĺžkach 2 m. Pri zameriavaní špaliet musíme počítať s dĺžkou profilu predĺženou o šírku profilu na každé 45° zarezanie. Pri zameriavaní parapetného profilu musíme dávať pozor, aby profil prečnieval po bokoch o hrúbku profilu

Parapety sú veľmi dôležitou súčasťou orámovania Vašich okien. Dodávajú oknám ucelený vizuálny vzhľad. UPOZORNENIE! Parapety sa montujú ako prvé. Parapety sa vyrábajú v štandardných dĺžkach 2 m. Po nalepení zabránime posunutiu profilu z určeného miesta zafixovaním - pribitím ozdobného fasádneho profilu ReKunst naskrz klincami (120mm). Výrazne to urýchli montáž a zabráni posunutiu profilu z určeného miesta. Porušenie povrchu spôsobené klincami sa zaretušuje pomocou lepiacej stierky po vybratí klincov.

Rímsy UPOZORNENIE! Konce rímsových profilov nie sú povrchovo upravené z dôvodu povrchového pnutia a upravujú sa armovaním sklotextilnou mriežkou priamo na stavbe. Pre profily do hrúbky 8 cm nie je potrebné oplechovanie. Po nalepení zabránime posunutiu profilu z určeného miesta zafixovaním - pribitím ozdobného fasádneho profilu ReKunst naskrz klincami (120mm). Výrazne to urýchli montáž a zabráni posunutiu profilu z určeného miesta. Porušenie povrchu spôsobené klincami sa zaretušuje pomocou lepiacej stierky po vybratí klincov. Rímsy sa vyrábajú v štandardných dĺžkach 2 m.

Oblúky patria medzi atypické profily. Za oblúky vyrobené zo štandardných tvarov sa účtuje 100 % prirážka za 1 m. Atypické tvary profilov podľa výkresu sa oceňujú na základe dohody. Oblúky sa vyrábajú približne zo 70 cm dlhých segmentov. Po nalepení zabránime posunutiu profilu z určeného miesta zafixovaním - pribitím ozdobného fasádneho profilu ReKunst naskrz klincami (120mm). Výrazne to urýchli montáž a zabráni posunutiu profilu z určeného miesta. Porušenie povrchu spôsobené klincami sa zaretušuje pomocou lepiacej stierky po vybratí klincov.

Ukončovacie prvky Poskytujú zákazníkovi šiiroké možnosti a priestor na sebarealizáciu. Najjednoduchším a najspoľahlivejším spôsobom aplikácie ukončovacích prvkov je zasadenie ukončovacieho profilu do už nalepeného špaletového profilu a to takým spôsobom, že do už nalepeného špaletového profilu zameriame miesto ukončovacieho profilu a vyrežeme ho. Do takto vzniknutého priestoru v špalete vlepíme ukončovací prvok. Bosáž UPOZORNENIE! Bezpodmienečne nutné dodržať odstup medzi jednotlivými bosážami a to min. na šírku 30 mm - t.j. hrúbka bosáže.

Drážka Jej aplikácia prebieha súčasne s lepením zatepľovacieho systému. Pri jej zabudovaní do zateplenia je bezpodmienečne nutné drážkový profil a zatepľovacie dosky prekryť sklotextilnou mriežkou vsadenou do lepiacej stierky.

Atypické prvky Na základe individuálnej požiadavky zákazníka dokážeme vyrobiť atypické profily. Príkladom môžu byť divadelné alebo filmové kulisy, rustikálne stĺpy, logá, nápisy, čísla atď. Pre bližšie informácie prosíme kontaktujte nás telefonicky alebo mailom.

Flexi profily Firma ReKunst ponúka flexi profily, ktoré uľahčia montáž oblúkov. Vzhľadom na ich elasticitu, môžu byť montované na steny a múry kruhového pôdorysu - s minimálnym polomerom 1.5 m.

Na upravovanie koncov parapetného profilu potrebujeme tento profil zrezať do uhla 45°. Po upravení rezných plôch sa nanesie lepiaca stierka a odrezaná časť sa prilepí k profilu a vytvorý sa koniec parapetného profilu. Zarezávanie profilov prebieha pomocou pílky s drobným ozubením.

Po zarezaní sa rezné plochy upravujú jemným šmirgľovým papierom. Špalety sa režú do takého uhla, aký vyžaduje druh okna resp. otvoru okolo ktorého sú použité.

Pred začatím lepenia ozdobných fasádnych profilov ReKunst, sa musia bezpodmienečne dodržať určité požiadavky kladené na kvalitu kontaktných povrchov. Tieto povrchy musia byť suché, rovné, zbavené prachu, nečistôt a uvoľnených častí.

UPOZORNENIE! Ozdobné fasádne profily prilepujeme výhradne špeciálnou lepiacou stierkou v závislosti od podkladu. Lepiaca stierka sa na profil nanáša celoplošne aj na rezaný spoj a to v takom množstve aby po spojení jednotlivých kusov sa lepiaca stierka zo spojov mierne vytlačila. V závislosti od podkladu sa používajú dva druhy špeciálnych lepiacich stierok. Na vápenocementovú omietku a na zateplený objekt použijeme lepiacu stierku na cementovej báze špeciálne určenú na lepenie izolačných dosiek. Na zafarbený povrch použijeme špeciálne trvalopružné tmely v kartušiach - tzv. silikóny.

Lepenie začíname vždy zo spodnej časti okna t.j. od parapetu, a postupujeme smerom hore t.j. nalepenie špaliet resp. oblúkov a ukončovacích prvkov. Profily nalepte tak, aby kraje profilov pri špaletách prečnievali 2 - 3 mm a rozdiel zarovnajte stierkou. Takto získate čisté a presné rohy.

Pri spájaní jednotlivých kusov naneste lepiacu stierku aj na spoje a to v takom množstve aby pri spojení jednotlivých kusov sa lepiaca stierka mierne vytlačila. Takto zabránite prasknutiu spoja. Jednotlivé spoje sa dajú dokonale zapracovať, je potrebné viackrát naniesť lepiacu stierku - 2 až 3 krát čím sa odstránia nerovnosti spôsobené schnutím materiálu. Vyrobíme si minihladítko požadovaného tvaru a daný spoj pomocou tohto hladítka zahladíme. Dokonalé zapracovanie spojov má dva dôležité dôvody:

  • Estetický - spoje je potrebné dokonale zapracovať, aby sa povrchové nerovnosti neobjavili po farebnej úprave.
  • Technický - spoje je potrebné dokonale zapracovať, aby sa medzi profily nemohla dostať voda resp. roztopený sneh.

Špáry a spoje je nutné zatmeliť dilatačným trvalopružným tmelom, aby sa vplyvom dilatácie nevytvorili trhliny a do nich sa nedostala voda alebo roztopený sneh, čo by spôsobilo popraskanie spojov.

Ozdobné fasádne profily natierame výhradne vodou riediteľnými farbami a to akrylátovými, silikátovými alebo silikónovými po použití penetračného náteru.

UPOZORNENIE! V žiadnom prípade neodporúčame používať disperzné farby!

ReKunst

Fasádne profily sú dôležitou súčasťou budov, ktoré majú nielen estetickú funkciu, ale aj praktické výhody. Sú ideálne na zdobenie okien, dverí, stĺpov a iných častí budovy. Môžu byť vyrobené na mieru podľa želania zákazníka, ako napríklad 3D logá, nápisy alebo divadelné kulisy.

Kontakt

Pavlov Dvor 9, 947 01 Hurbanovo

Navigácia